نوشته‌ها

آموزش شطرنج-ابتکار عمل در شطرنج

ابتکار عمل (قسمت دوم) - سری مقالات آموزشی شطرنج

/
ابتکار عمل در شطرنج می تواند ناشی از ستون باز روی قلعه حریف …

ابتکار عمل (قسمت اول)

/
یکی از رازهای مهم و از اصلی ترین نکاتی که در آموزش بازی شطرنج باید د…