آشنایی با مفهوم کیش و مات

حرکت مهره های شطرنج (قسمت دوم آموزش مقدماتی شطرنج)

حرکت مهره های شطرنج (قسمت دوم آموزش مقدماتی شطرنج)Reviewed by مدیر سایت on Jun 29Rating: 5.0حرکت مهره های شطرنج (قسمت دوم آموزش مقدماتی شطرنج)امروز و در جلسه دوم از سری آموزشهای مقدماتی شطرنج در مرکز آموزش شطرنج استاد هرندی با آموزش حرکت مهره های شطرنج در خدمت شما هستیم.

با عرض سلام خدمت کاربران عزیز مرکز آموزش شطرنج استاد هرندی. در جلسه اول از سری آموزش شطرنج با آموزش آشنایی با صفحه و مهره ها  ی بازی شطرنج در خدمت شما بودیم. امروز و در ادامه این سری مطالب آموزشی با آموزش حرکت مهره های شطرنج در خدمت شما هستیم.

قوانین مربوط به نحوه حرکت مهره های شطرنج

در بازی شطرنج قوانین حرکتی شامل قوانین مربوط به شکل حرکت مهره های شطرنج و همچنین قوانین مربوط به زدن مهره ها(گرفتن و یا از بین بردن مهره های حریف) میباشد. در این جلسه به قوانین نحوه حرکت مهره های شطرنج خواهیم پرداخت و در جلسه سوم از این سری آموزش ها به قوانین مربوط به نحوه زدن مهره ها خواهیم پرداخت.

نحوه حرکت مهره رخ

رخ یک مهره قدرتمند است که در ستون ها و عرض ها حرکت میکند. یعنی حرکت رخ بصورت مستقیم و در چهار جهت، در ستون رو به جلو ، در ستون رو به عقب، در عرض به سمت راست و در عرض به سمت چپ می باشد. همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید، یک رخ سفید در مرکز صفحه و در خانه d4 قرار دارد. در حال حاضر این رخ میتواند به تمام خانه هایی که در ستون d و عرض 4  هستند و با فلش سبز علامت گذاری شده اند حرکت کند.

در قوانین مربوط به نحوه حرکت مهره های شطرنج ، هیچ محدودیتی برای تعداد حرکت مهره رخ در نظر گرفته نشده و میتوانید مهره رخ را از 1 تا 7 خانه حرکت دهید و به هر کدام از خانه هایی که در  ستون و عرض آن قرار دارد و مسیر آن باز است ببرید. در تصویر زیر خانه هایی که رخ سفید میتواند به آنها حرکت کند با رنگ سبز و خانه هایی که رخ سیاه میتواند به آنها حرکت کند با رنگ قرمز علامت گذاری شده اند.

نحوه حرکت مهره فیل

نحوه حرکت مهره فیل بصورت موَرّب است، یعنی فیل میتواند در قطرها و در چهار جهت ممکن یعنی چپ بالا، راست بالا، چپ پایین و راست پایین حرکت کند. در تصویر زیر جهت حرکت مهره فیل سفید و مسیرهایی که میتواند در آنها حرکت کند با فلش سبز علامت گذاری شده است.

در قوانین مربوط به نحوه حرکت مهره های شطرنج ، هیچ محدودیتی برای تعداد حرکت مهره فیل در نظر گرفته نشده و میتوانید مهره فیل را از 1 تا 7 خانه حرکت دهید و به هر کدام از خانه هایی که در  قطرهای آن قرار دارد و مسیر آن باز است ببرید. در تصویر زیر خانه هایی که فیل سفید میتواند به آنها حرکت کند با رنگ سبز و خانه هایی که فیل سیاه میتواند به آنها حرکت کند با رنگ قرمز علامت گذاری شده اند.

نحوه حرکت مهره وزیر

وزیر قدرتمند ترین مهره بازی شطرنج است، چرا که میتوان وزیر را در هر سه جهت ممکن یعنی ستونها، عرض ها و قطرها حرکت داد. وزیر بصورت مستقیم و در چهار جهت، در ستون رو به جلو ، در ستون رو به عقب، در عرض به سمت راست و در عرض به سمت چپ و در چهار جهت موَرّب یعنی چپ بالا، راست بالا، چپ پایین و راست پایین حرکت میکند. در تصویر زیر جهت حرکت مهره وزیر سفید و مسیرهایی که میتواند در آنها حرکت کند با فلش سبز علامت گذاری شده است.

در قوانین مربوط به نحوه حرکت مهره های شطرنج ، هیچ محدودیتی برای تعداد حرکت مهره وزیر در نظر گرفته نشده و میتوانید مهره وزیر را از 1 تا 7 خانه حرکت دهید و به هر کدام از خانه هایی که در ستونها، عرض ها و قطرهای آن قرار دارد و مسیر آن باز است ببرید. در تصاویر زیر خانه هایی که وزیر سفید میتواند به آنها حرکت کند با رنگ سبز و خانه هایی که وزیر سیاه میتواند به آنها حرکت کند با رنگ قرمز علامت گذاری شده اند.

نحوه حرکت مهره اسب

نحوه حرکت مهره اسب با دیگر مهره های شطرنج متفاوت است. حرکت مهره اسب شبیه حرف L از حروف انگلیسی است، با این تفاوت که این حرکت میتواند در تمام جهات ممکن انجام شود. در تصویر زیر مسیر حرکت اسب با فلش های سبز علامت گذاری شده است.

در قوانین مربوط به نحوه حرکت مهره های شطرنج ، برای حرکت مهره اسب محدودیت در نظر گرفته شده، یعنی اسب نمیتواند مانند رخ، فیل و وزیر به تعداد خانه های دلخواه حرکت کند. حرکت اسب همیشه به شکل ثابت است و اسب هر بار تنها میتواند سه خانه حرکت کند و همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید این حرکت مانند حرکت مهره رخ، فیل و وزیر بصورت مستقیم و در یک راستا نیست، بلکه اسب باید ابتدا دو خانه در ستون پیش برود و سپس یک خانه در عرض حرکت کند و یا بر عکس آن عمل کرده و ابتدا دو خانه در عرض پیشروی کرده و سپس یک خانه در ستون حرکت کند.

اسب همیشه باید به شکلی که توضیح داده شد حرکت کرده و حرکت آن شامل سه خانه باشد و نمیتواند در اولین و دومین خانه که بر سر راهش قرار دارد توقف کند. در تصویر زیر خانه هایی که در این لحظه اسب سفید میتواند به آنها حرکت کند با رنگ سبز و خانه هایی که اسب سیاه میتواند به آنها حرکت کند با رنگ قرمز علامت گذاری شده اند.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید، خانه هایی که با فلش های زرد مشخص شده مسیر حرکت اسب ها را نشان میدهند. اسب فقط میتواند از روی این خانه ها عبور کرده تا به خانه مقصد خود برسد و نمیتواند در این خانه ها توقف کند. ضمناً مشاهده میکنید که در برخی جهات مهره یا مهره های دیگری بر سر راه اسب قرار دارند،اما نتوانسته اند جلو حرکت کردن اسب در آن جهت را بگیرند، چرا که در قوانین مربوط به نحوه حرکت مهره های شطرنج به اسب اجازه داده شده تا از روی دیگر مهره هایی که سر راه آن قرار دارند پرش کرده و عبور کند تا به مقصد خود برسد. در قوانین مربوط به نحوه حرکت مهره های شطرنج، امکان پریدن از روی دیگر مهره ها فقط برای مهره اسب در نظر گرفته شده و هیچ مهره دیگری اجازه این کار را ندارد.

نحوه حرکت مهره پیاده

نحوه حرکت مهره پیاده بسیار ساده است. پیاده تنها یک خانه در ستون و رو به جلو حرکت میکند آن هم به شرطی که مهره ای در خانه مقابل آن وجود نداشته باشد. پیاده تنها مهره بازی شطرنج است که اجازه عقب نشینی به او داده نشده است و به همین دلیل باید در پیشروی آن احتیاط لازم را به خرج داد. البته در قوانین مربوط به نحوه حرکت مهره های شطرنج چند  استثناء برای حرکت پیاده در نظر گرفته شده که در اینجا به یک مورد از آن اشاره میکنیم و موارد دیگر آن که حرکت آنپاسان و ارتقاء پیاده نام دارند، در آینده و در موقع لزوم خدمت شما توضیح داده خواهد شد. اما استثناء اولی که برای پیاده در نظر گرفته شده این است که میتوان پیاده هایی که در خانه اولیه خود قرار دارند و هنوز هیچ حرکتی در بازی انجام نداده اند را در اولین حرکتشان به دلخواه یک خانه یا دو خانه به جلو حرکت داد. این استثناء تنها برای حرکت اول هر پیاده در نظر گرفته شده، یعنی پیاده ای که در حرکت اول یک یا دو  خانه پیش رفته از آن به بعد تنها میتواند یک خانه حرکت کند.

در تصویر زیر خانه هایی که با فلش سبز علامت گذاری شده نحوه حرکت پیاده های سفید را نشان میدهد.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید، دو پیاده ای که در خانه های b2 و g2 هستند در خانه های اولیه خود قرار دارند و مفهوم آن این است که تا به حال حرکتی انجام نداده اند. در این وضعیت میتوان پیاده b2 را به دلخواه یک یا دو خانه پیش برد، اما این امکان برای مهره پیاده g2 وجود ندارد و این پیاده علیرغم اینکه هنوز حرکتی انجام نداده، اما در حال حاضر نمیتواند دو خانه پیش برود، چرا که خانه دوم یعنی خانه g4 توسط یکی از پیاده های دیگر بازیکن سفید اشغال شده و امکان حرکت دو خانه ای را از پیاده g2 سلب کرده است.

در تصویر زیر خانه هایی که پیاده های سفید میتوانند به آنها حرکت کنند با رنگ سبز و خانه هایی که پیاده های سیاه میتوانند به آن حرکت کنند با رنگ قرمز علامتگذاری شده اند.

حرکت مهره شاه

شاه مهم ترین مهره بازی شطرنج است، چرا که تمام هدف بازی شطرنج در این خلاصه شده که مهره های هر طرف از بازی، میخواهند با کمک هم مهره های حریف را از بین برده تا در نهایت شاه حریف را در دام نابودی گرفتار کنند.

شاه مانند وزیر میتواند در تمامی جهات یعنی در ستون به جلو، در ستون به عقب، در عرض به چپ، در عرض به راست، در قطر به چپ بالا، در قطر به چپ پایین، در قطر به راست بالا و در قطر به راست پایین حرکت کند. اما یک تفاوت عمده بین حرکت مهره شاه و وزیر وجود دارد و آن این است که شاه تنها میتواند یک خانه حرکت کند، در صورتی که وزیر میتواند از 1 تا 7 خانه و به تعداد دلخواه حرکت کند. در تصویر زیر تمامی جهاتی که شاه میتواند در آنها حرکت کند با فلش سبز علامت گذاری شده است.

تذکر : شاه تنها میتواند به خانه هایی حرکت کند که مورد تهدید مهره های حریف واقع نشده باشند.( در ادامه و با توضیحات بعدی این مطلب را بصورت کامل درک خواهید کرد)

در تصویر زیر خانه هایی که شاه سفید میتواند به آنها حرکت کند با رنگ سبز و خانه هایی که شاه سیاه میتواند به آنها حرکت کند با رنگ قرمز علامت گذاری شده اند.

این درس تنها مربوط به نحوه حرکت مهره های شطرنج بود و سعی شد تا مطلب طوری بیان شود تا با موارد مربوط به زدن مهرها(گرفتن یا از بین بردن مهره های حریف) تداخل نداشته باشد. در درس بعدی قوانین مربوط به زدن مهره ها آموزش داده خواهد شد. امیدوارم که این مطلب آموزشی مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد و در درس های بعدی نیز با ما همراه باشید. در صورتی که این مطلب مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفت، میتوانید با به اشتراک گذاری این مطلب و دیگر مطالب سایت، در صفحات شبکه های اجتماعی خود، ما را در گسترش بازی شطرنج در ایران یاری دهید.

سلامت، سربلند و پیروز باشید.

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید