ابتکار عمل (قسمت اول)

/
یکی از رازهای مهم و از اصلی ترین نکاتی که در آموزش بازی شطرنج باید د…

خلّاقیت در شطرنج

/
در کتاب بازیهای برگزیده المپیاد شطرنج 1972 اسکوپیه یوگوسلاوی که انتشا…